Monthly Archives: oktober 2023

Radon, en farveløs, lugtfri og smagløs radioaktiv gas, er en potentiel trussel, der lurer i mange hjem og samfund over hele verden. Skive Kommune i Danmark er ingen undtagelse. Radoneksponering er blevet forbundet med en øget risiko for lungekræft, hvilket gør det til et spørgsmål af yderste vigtighed at vurdere niveauerne af denne kræftfremkaldende gas i vores boligområder. I denne artikel går vi ind i betydningen af ​​radonmåling i Skive Kommune, og hvorfor det bør prioriteres af boligejere og kommuner. Forstå Radon Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der produceres ved henfald af uran og thorium i jord, klipper og grundvand. Det kan sive ind i bygninger gennem revner og åbninger i fundamenter, vægge og gulve. Når det først er indendørs, kan radon ophobes og udgøre en alvorlig sundhedsrisiko, når det indåndes over en længere periode. Radonmåling i Skive Kommune For at vurdere radonrisikoen i Skive kommune er radonmåling…

Read more

1/1